คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Oct 27 ,2020 Writen By: Store Owner

เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีภาวะช่องคลอดแห้ง

ปกติแล้วในช่องคลอดผู้หญิงจะมีความชุ่มชื้นจากสารหล่อลื่นที่ผลิตจากเยื่อบุที่ผนังช่องคลอดจึงทำให้ไม่เกิดภาวะช่องคลอดแห้ง

ปกติแล้วในช่องคลอดผู้หญิงจะมีความชุ่มชื้นจากสารหล่อลื่นที่ผลิตจากเยื่อบุที่ผนังช่องคลอดจึงทำให้ไม่เกิดภาวะช่องคลอดแห้ง รวมทั้งมีแบคทีเรียlactibacilli เป็นแบคที่เรียที่ดีที่คอยผลิตกรดแลกติก lactic acid สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นกรด PH < 4.5 ช่วยป้องการติดเชื้อจากเชื้อก่อโรคต่างๆ ทำให้เกิดเป็นกลไกการป้องกันช่องคลอดแห้ง(Vaginal atrophy)ทั้ง สารเคมีและโครงสร้างดังกล่าว

ช่วงรอบเดือนของผู้หญิงจะทำให้สภาพความเป็นกรดเสียไปซึ่งจะมีค่า PH > 7 ดังนั้นช่วงนี้อาจจะมีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น ฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol ที่ลดลงก็จะมีผลต่อบริเวณช่องคลอดทำให้เกิดภาวะช่องคลอดแห้ง(Vaginal atrophy)ขึ้นในผู้หญิงทุกราย

แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ผิวผนังช่องคลอดแห้ง บาง เรียบ ซีด ด่าง การผลิตสารหล่อลื่นน้อยลงมาก รวมทั้งแบคทีเรียที่ดีlactibacilliน้อยลงมาก สภาพความเป็นกรดเสียไป

ช่องคลอดที่แห้งจะ ทำให้เกิดอาการและความเสี่ยงต่างๆดังต่อไปนี้

1 เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากช่องคลอดแห้ง(Vaginal atrophy) ไม่มีสารหล่อลื่น

2 แสบคัน รู้สึกไม่สบาย

3 มีเลือดออกได้

4 การตื่นตัวทางเพศลดลง การถึงจุดสุดยอดลดลง ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์

5 ท่อปัสสาวะอักเสบ มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสวะบ่อยๆ

6 กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ด

7 มีการติดเชื้อจากแบคทีเรีย Bacterial vaginosis ได้

แล้วจะมาเล่าต่อถึงวิธีการแก้ไขภาวะช่องคลอดแห้ง(Vaginal atrophy)แบบชั่วคราวและแบบนานๆหน่อยนะคะ

Last Update 2020-10-27 08:20:34
Read 279 Times
Published in
expand_less